Belastingschijven

Hoe werken de belastingschijven in Nederland?
Wat zijn de inkomensgrenzen van de belastingschijven?
Wat zijn de percentages van de belastingschijven?

Kijk hier voor de meest recente tarieven van de belastingschijven

Een antwoord op deze vragen en nog veel meer vind u hier!

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten heeft moet daarover belasting betalen. Deze belasting wordt automatisch ingehouden door je werkgever of uitkeringsinstantie. Deze inhoudingen zijn de zogenaamde “loonheffingen”. Deze loonheffingen bestaan uit inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen.

 

Belastingschijven

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de hoogte van de loonbelasting over de afgelopen jaren. Deze belasting bestaat uit meerdere tarieven, de zogenaamde belastingschijven.

Belastingschijven 2010
Belastingschijven 2011
Belastingschijven 2012
Belastingschijven 2013

Hieronder gaan we iets dieper in op alle vier belastingschijven.

De Vier Belastingschijven

Iedereen betaald loonbelasting of inkomstenbelasting. Maar om de pijn wat te verdelen betalen mensen met lagere inkomens een lager belastingtarief dan mensen met hoge inkomens. Om hier een duidelijke verdeling in te maken heeft de belastingdienst 4 verschillende belastingtarieven oftewel belastingschijven gecreëerd.
Deze tarieven zijn achtereenvolgens 5,85% / 10,85% / 42% / 52%.
Bij de eerste twee percentages worden nog de premies sociale verzekeringen opgeteld, welke 31,15% bedragen. Hierdoor komen de eerste twee schijven uit op 37% en 42%. Hieronder meer uitleg over de belastingschijven:

Eerste Belastingschijf Belastingschijf 1

De eerste belastingschijf heft belasting over alle inkomens tot en met €19.645 per jaar. Over dit inkomen wordt 37% loonheffing (Loonbelasting + premie sociale verzekeringen) ingehouden, wat neer komt op maximaal €7.268 per jaar. In werkelijkheid is dit bedrag iets lager omdat er nog enkele heffingskortingen van toepassing zijn.

Tweede Belastingschijf

Belastingschijf 2

De tweede belastingschijf gaat over de inkomens van €19.645 tot en met €33.363. Het tarief over deze schijf is 42% (Loonbelasting + premie sociale verzekeringen). Hierdoor kan er over de tweede schijf maximaal €5.761 loonheffing ingehouden worden. Dus over de eerste €33.363 van je salaris wordt totaal al maximaal €13.029 ingehouden. (Nog steeds geen rekening houdend met heffingskortingen) Deze €13.029 bestaat uit voor €10.392 uit premie sociale verzekeringen en voor €2.637 uit loonbelasting.

 

Derde Belastingschijf

Belastingschijf 3

De derde belastingschijf is de eerste schijf die geheel uit belasting bestaat. Deze belastingschijf loopt van €33.363 tot en met €55.991 inkomen per jaar. Over deze schijf wordt 42% loonbelasting berekend. Dit komt neer op €9.503 loonbelasting. Zoals gezegd wordt er in deze schijf geen premie sociale verzekering meer betaald.

Vierde Belastingschijf

Belastingschijf 4

De laatste van de vier belastingschijven gaat over alle inkomsten boven €55.991. De loonbelasting die wordt ingehouden over alles wat u meer verdient dan €55.991 bedraagt 52%. Omdat deze schijf (theoretisch) tot in het oneindige loopt kan er dus geen maximaal bedrag berekend worden aan loonheffing in deze schijf.

Je ziet dat in de eerste twee belastingschijven er andere percentages vermeld staan bij de totale loonheffing voor personen jonger of ouder dan de AOW leeftijd. Dit komt doordat het %sociale premies voor personen vanaf de AOW leeftijd 17,9% lager is. Dit is de premie die iedereen betaald voor zijn/haar AOW. Uiteraard hoef je dit niet meer te betalen, zodra je de AOW leeftijd bereikt hebt.

Hiermee is een korte uitleg gegeven over de belastingschijven in Nederland.
Op een andere pagina zullen enkele rekenvoorbeelden komen wat deze belastingschijven in de praktijk betekenen.

Al jaren gaan er geruchten in de politiek om de huidige vier belastingschijven nog eens uit te breiden met een extra belastingschijf voor de allerhoogste inkomens. Tot op heden is dit plan er nog niet door.

Belasting Informatie

Belasting-schijven.nl is gestart als een kleine informatieve site over de Nederlandse Belastingschijven. Echter tijdens het schrijven van de artikelen voor deze site zijn we tot de ontdekking gekomen dat er vraag is naar meer informatie dan over belastingschijven alleen. Daarom groeit deze site nu uit tot een site met informatie over belastingen in de breedste zin. Van inkomstenbelasting tot erfbelasting en van Algemene Heffingskorting tot Tabaksaccijnzen. Kom dus regelmatig terug om te zien of er onderwerpen zijn toegevoegd die voor u interessant kunnen zijn.

Belastingboxen

Bij de berekening van de belasting die u verschuldigd bent maakt de belastingdienst zoals gezegd, gebruik van de belastingschijven. Een ander fenomeen in het Nederlandse belastingstelsel zijn de Belasting Boxen. De overheid heeft het belastingstelsel ingedeeld in 3 Boxen. In elke box zijn andere componenten geplaatst van mogelijke vormen van inkomen. Op de pagina’s over de verschillende belastingboxen vindt u alle uitleg hierover:

Box 1
Box 2
Box 3

Minimumloon

minimumlonen 2013In Box 1 zijn de inkomsten ondergebracht uit werk en woning. Er is wettelijk vastgelegd wat het minimumloon dient te zijn indien u werkt. Het minimumloon voor iemand van 23 jaar en ouder bedraagt vanaf 1 januari 2013 €1.469,70 bruto per maand. Indien je nog geen 23 jaar bent is voor de leeftijden van 15 tot en met 23 jaar het wettelijk minimum jeugdloon vastgelegd.

Heffingskortingen

Bij de berekening van de door u te betalen loonheffingen kan er nog rekening gehouden worden met enkele heffingskortingen.

Deze kortingen zijn onder andere:

Algemene Heffingskorting
Arbeidskorting
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Ouderschapsverlofkorting
Levensloopverlofkorting

Kijk op de site van de belastingdienst voor welke heffingskortingen u in aanmerking komt.

Toeslagen

Voor personen met lage inkomens zijn er naast de heffingskortingen ook enkele toeslagen aan te vragen. Deze toeslagen leveren een bijdrage in de kosten voor enkele essentiele levensbehoeften.

Er bestaan  4 Toeslagen:

Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag

 

Het kindgebonden budget ontvangt u meestal automatisch. De overige toeslagen dient u zelf aan te vragen. Wanneer u de toeslagen eenmaal heeft aangevraagd ontvangt u deze automatisch voor elk volgend jaar.
Let op! indien er iets veranderd aan uw situatie waardoor u geen recht meer heeft op de toeslagen,(meer inkomen, huwelijk/samenwonen, verhuizing) dient u zelf de toeslagen stop te zetten. Doet u dit niet, bestaat de kans dat u later de teveel ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Auto

Ook de auto is een grote kostenpost als het om belastingen gaat. Op onze auto-gerelateerde pagina’s vind u informatie over BPM, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijnzen.