Huurtoeslag

Als u in een huurwoning woont, kunt u van de belastingdienst een bijdrage in uw woonlasten ontvangen in de vorm van huurtoeslag. In het verleden was dit huursubsidie welke u ontving van het VROM. Het begrip huursubsidie is afgeschaft en heeft plaats gemaakt voor de huurtoeslag.

Huurtoeslag dient u zelf aan te vragen wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer de huurtoeslag eenmaal is aangevraagd ontvangt u deze automatisch elk jaar weer.

Voorwaarden huurtoeslag

Aan het ontvangen van huurtoeslag zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze komen sterk overeen met de voorwaarden voor zorgtoeslag.
Hieronder de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag:

  • U bent 18 jaar of ouder. Onder bepaalde specifieke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Kijk op de site van de belastingdienst of dit op jou van toepassing is.
  • U huurt een zelfstandige woonruimte. Zie verderop wat onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan.
  • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Er staan geen andere bewoners op uw adres ingeschreven.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • De huurprijs van uw woning is niet te hoog
  • Uw vermogen is niet te hoog.

Zelfstandige woonruimte – huurtoeslag

Een zelfstandige woonruimte is dus één van de voorwaarden om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen. Maar wat is nu een zelfstandige woonruimte?

Wanneer een woning een eigen ingang heeft en tevens een douche, wc en keuken, welke niet gedeeld hoeven te worden met bewoners van een andere woonruimte, dan is de woning een zelfstandige woonruimte. Omdat bijvoorbeeld studentenkamers vaak wel een eigen ingang hebben, maar wc, douche of keuken moeten delen met bewoners van een naastgelegen studentenkamer, geldt dit niet als zelfstandige woonruimte.

Huurtoeslag en eigen vermogen

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen mag ook je eigen vermogen niet te hoog zijn. Eigen vermogen is je spaargeld en bijvoorbeeld aandelenkapitaal. Er wordt bij het vermogen onderscheid gemaakt of je jonger of ouder dan de AOW leeftijd bent.

Ben je jonger dan de AOW leeftijd, dan max je eigen vermogen €21.139 zijn.

Ben je jonger dan de AOW leeftijd, maar alleenstaande ouder, dan mag je vermogen €42.278 zijn

Ben je ouder dan de AOW leeftijd en is je inkomen €14.302 dan mag je ook een vermogen van €42.278 hebben

Ben je ouder dan de AOW leeftijd en verdien je tussen €14.302 en €19.895, dan mag je vermogen €35.131 bedragen

Ben je ouder dan de AOW leeftijd en verdien je meer dan €19895, dan mag je een eigen vermogen van €21.139 hebben.

 Huurtoeslag, inkomen en huur

Naast een beperkt eigen vermogen worden er ook inkomensgrenzen gesteld om huurtoeslag te kunnen aanvragen. Daarnaast is ook de hoogte van de huur van je woning bepalend of je wel of niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Hieronder een tabel met inkomens en huurgrenzen voor huurtoeslag:

inkomensgrenzen huurtoeslag

Huurtoeslag inkomensgrenzen

Op onze pagina belastingschijven vind je nog veel meer wetenswaardigheden over belastingen, toeslagen, heffingen en kortingen