Wijzigingen algemene heffingskorting en arbeidskorting

De komende jaren heeft het kabinet vele bezuinigingsmaatregelen op stapel staan. Om vooral de lagere inkomens nog een beetje te kunnen sparen, zijn er veranderingen aangekondigd in de hoogte van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen belasting voor iedereen met een inkomen. Deze korting geldt dus ook indien uw inkomen een uitkering of pensioen is.
De arbeidskorting ontvangt u alleen als u inkomen uit werk ontvangt.

De voorgestelde maatregel van het kabinet houdt in dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting de komende jaren hoger worden, maar tegelijkertijd meer inkomensafhankelijk zullen worden.

Algemene heffingskorting

Vanaf 2014 zal de hoogte van de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf de tweede belastingschijf afgebouwd. Hierdoor zullen uiteindelijk de laagste inkomens nog gebruik kunnen maken van de algemene heffingskorting. In de periode 2014 tot 2016 zal deze maatregel geleidelijk ingevoerd worden.

Arbeidskorting

Om werken te stimuleren ten opzichte van inkomsten uit een uitkering, wordt de arbeidskorting verhoogd en ook meer inkomens afhankelijk gemaakt. De komende 4 jaar zal de arbeidskorting geleidelijk €836 verhoogd worden. Wederom vooral voor de lager inkomens. Deze verhoging gaat ten koste van de arbeidskorting voor de hogere inkomens. Op deze manier worden de komende lastenverzwaringen die door het kabinet worden ingevoerd beter verdeeld.

Zodra er meer nieuws is over de veranderingen in de algemene heffingskorting of de arbeidskorting zullen wij op belasting-schijven.nl u hiervan op de hoogt houden.

 

Comments are closed.