Minimumloon

In Nederland geldt een wettelijk minimumloon, ook wel minimum jeugdloon genoemd. De hoogte van dit minimumloon is afhankelijk van je leeftijd en stijgt elk jaar automatisch een beetje. Tot de leeftijd van 23 jaar is de hoogte wettelijk vastgelegd. Elk jaar op 1 januari en 1 juli wordt de hoogte van dit minimumloon aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gemiddelde Cao-lonen in Nederland

De bedragen in de tabel zijn Bruto bedragen. De Netto bedragen zijn niet wettelijk vastgelegd, maar zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en welke inhoudingen je werkgever van je loon afhaalt. Op de pagina belastingschijven 2013 kan je de tarieven vinden van de ingehouden loonheffingen.

Minimumloon per 1 januari 2014

minimumloon 1 januari 2014

Minimumloon 1 januari 2014

Minimumloon per 1 juli 2013

minimumloon 1-7-2013

minimumloon 1-7-2013

Bedragen Minimumloon per 1 januari 2013

 

minimumloon

minimumloon

 

De hoogte van het minimumloon is vastgelegd per maand. In deze tabel is tevens een berekening gemaakt naar het minimumloon per week of per dag. Het minimum uurloon is niet wettelijk vastgelegd. Dit is afhankelijk van de geldende duur van de werkweek in het bedrijf waar je werkt, op basis van een full-time werkovereenkomst. Doorgaans zal dit 40, 38 of 36 uur zijn.

Minimumloon berekend per uur

minimum uurloon

minimum uurloon

 

Wanneer recht op minimumloon?

Iedereen die werkt en de leeftijd heeft tussen 15 jaar en de AOW leeftijd heeft recht op het minimumloon. Voor werknemers tussen 15 en 23 jaar geldt het wettelijk minimum jeugdloon. De hoogte van het minimum jeugd loon is afhankelijk van je leeftijd en stijgt elk jaar tot en met je 23e jaar. Je werkgever is verplicht de salarisverhoging in te laten gaan op je verjaardag. Dus absoluut niet pas bij de eerstvolgende salarisbetaling. Wil je meer weten over het minimumloon? Kijk dan op minimum-lonen.nl

Als je het minimumloon verdient is de kans groot dat jouw salaris laag genoeg is om in aanmerking te komen voor diverse toeslagen. De overheid helpt de minst verdienenden een klein beetje mee door middel van huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Kijk op de site van de belastingdienst om een proefberekening te maken en deze toeslagen aan te vragen

Kijk voor meer uitleg over lonen en belastingen op onze pagina belastingschijven.