minimumlonen januari 2014

De minimumlonen voor januari 2014 zijn weer bekend gemaakt. Deze minimumlonen zijn door de wet geregeld en hier mag een werkgever slechts omhoog van afwijken. Minder betalen dan het wettelijk minimumloon is niet toegestaan en zelfs strafbaar.

Op 27 november 1968 is de wet minimumloon en vakantiebijslag opgesteld. Deze wet bepaalt in Nederland het minimumloon en de minimale vakantietoeslag. Bij wet is geregeld dat elke werknemer minimaal 8% vakantietoeslag dient te ontvangen. Deze 8% is ook van toepassing op een ieder die een uitkering ontvangt. Hetzij WW, Bijstand, WAO of pensioen en AOW.

De wet heeft bepaalt dat de hoogte van het minimumloon 2 keer per jaar aangepast dient te worden. Op 1 januari en op 1 juli.

De verhoging die toegepast wordt is van diverse factoren afhankelijk. Zoals inflatiecijfers, gemiddelde loonsverhogingen en dergelijke.
Voor januari 2014 is de loonstijging 0.53% ten opzichte van de minimumlonen van juli 2013. Hiermee komt het minimumloon per 1 januari 2014 er als volgt uit te zien:

minimumloon januari 2014

De afgelopen jaren zijn de minimumlonen gemiddeld elk half jaar met ca 0,7% per half jaar gestegen. Hieronder een overzicht van de afgelopenĀ 2 jaar:

minimumloon 2012 tot heden

 

 

Comments are closed.