Algemene Heffingskorting

 

Er zijn bepaalde zaken die ervoor zorgen dat je iets minder belasting betaald dan datgene wat je kan berekenen bij de belastingschijven. Dit zijn aftrekposten en Heffingskortingen. Het verschil tussen aftrekposten en Heffingskortingen is dat aftrekposten je belastbaar inkomen verminderen waardoor je er minder belasting berekend wordt.
Heffingskortingen daarentegen, verlagen niet je belastbaar inkomen, maar worden in mindering gebracht van de te betalen belasting.

Beslagvrije voet – Algemene Heffingskorting

Tot 2001 kende ons belastingsysteem een beslagvrije voet. Dit hield in dat over de eerste pakweg 10.000 gulden er geen loonheffing betaald hoefde te worden. De eerste belastingschijf begon dus niet bij 0 maar startte hoger. Vanaf 2001 is dit systeem veranderd. De eerste belastingschijf begint bij 0 euro. Hiervoor in de plaats is toen de Algemene Heffingskorting gekomen.

Iedereen die in Nederland woont en inkomen heeft krijgt een kleine tegemoetkoming van de belastingdienst in de vorm van een Algemene Heffingskorting. Of U volledig gebruik kan maken van deze Heffingskorting is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. De Heffingskorting kan namelijk nooit hoger zijn dan het door u te betalen bedrag aan belasting.

Laag inkomen, toch max Heffingskorting?

Indien u minder belasting moet betalen dan het maximale bedrag van de algemene heffingskorting loopt u een stukje belastingvoordeel mis. Indien u een fiscaal partner heeft die wel meer belasting moet betalen dan het bedrag van de heffingskorting, kunt u een deel van de heffingskorting welke u misloopt overhevelen naar uw partner. U doet dit bij uw belastingaangifte.

Hoe hoog is de Algemene Heffingskorting?

In 2013 bedraagt de Algemene Heffingskorting €2.001. Indien u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt, ontvangt u nog slechts €1.034 Algemene Heffingskorting.

Indien uw belastbaar inkomen €22.000 euro per jaar bedraagt zou u het volgende aan belasting betalen:
€7.268 over de eerste €19.645
en 42% over (22.000-19645) is €989.
Totaal moet er dus €8.257 aan belasting betaald worden. Omdat u een heffingskorting ontvangt van €2.001, betaald u slechts €6.256 belasting over dit jaar.

Uw werkgever houdt elke maand reeds rekening met het bedrag dat u aan belasting moet betalen en het bedrag dat er door middel van de Algemene Heffingskorting in mindering gebracht wordt op de te betalen belasting.

Indien er in de loop van het jaar geen wijzigingen in uw situatie of inkomen hebben plaatsgevonden, heeft uw werkgever dus precies genoeg belasting op uw inkomen ingehouden en zal er na het doen van aangifte niets betaald of ontvangen hoeven worden.

Geen werk, toch Algemene Heffingskorting?

U betaald belasting over alle inkomsten uit Box 1, Box 2 en Box 3 bij elkaar opgeteld. Indien uw inkomsten dus niet verkregen worden uit werk, maar bijvoorbeeld uit rendement op uw vermogen of de verhuur van een woning, betaald u toch inkomstenbelasting. Zodra u inkomstenbelasting betaald, heeft u recht op de algemene heffingskorting.

Naast de Algemene Heffingskorting heeft iedereen die werkt in Nederland ook recht op Arbeidskorting.