Huurwaardeforfait

Huurwaardeforfait is een onderwerp wat huizenbezitters 1 keer per jaar tegenkomen op hun belastingaangifte. Maar wat is het huurwaardeforfait nu precies, en wat kost het mij.

Dat gaan we proberen uit te leggen op deze pagina.

Elk jaar ontvangt u van de gemeente hde WOZ beschikking. WOZ is de afkorting voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente bepaald de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Dit doet ze elk jaar, waarbij de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar is.
de WOZ waarde van uw woning (of bedrijfspand/garagebox ed) zou ongeveer de vrije verkoopwaarde moeten zijn. De gemeente zou hiervoor ter plaatse 1 representatief pand moeten bekijken en door middel van vergelijkingen de waarde van alle vergelijkbare panden vast stellen.

De WOZ waarde kan soms sterk afwijken van de werkelijke waarde van uw woning. U kunt dan ook bezwaar maken tegen deze WOZ-waarde. Op uw WOZ beschikking staat vermeld waar en hoe u dit kunt doen. U heeft hier maximaal 6 weken de tijd voor. Zorg dat u uw motivatie zo uitgerbreid en duidelijk mogelijk verwoord. De gemeente zal uiteindelijk beslissen of u wel of geen gelijk heeft.

Deze WOZ beschikking heeft u nodig voor de bepaling van de hoogte van het Huurwaardeforfait op uw belastingaangifte.
Maar voor we uitrekenen hoe hoog het bedrag van het huurwaardeforfait zal zijn, maken we eerst duidelijk wat het huurwaardeforfait inhoud.

Huurwaardeforfait

Volgens de woordenboeken is de term “forfait” een woord dat alleen voorkomt in de belastingwetgeving. Forfait of forfaitair is een vast, door de belastingdienst vastgesteld bedrag, onafhankelijk van de werkelijke waarde.

De belastingdienst bepaalt de WOZ waarde van uw woning en aan de hand van dit bedrag moet u een bedrag bij uw inkomen optellen. Een Eigen woning zou u kunnen verhuren. U geniet door het bezit van een eigen woning over een potentieel, fictief inkomen in natura.
Het potentieel inkomen van een Eigen woning betaald u aan de belastingdienst door middel van het Huurwaardeforfait.

Hoe hoog is het bedrag dat u bij uw belastbaar inkomen dient op te tellen voor het huurwaardeforfait?
Dit is afhankelijk van de waarde van uw woning. De belastingdienst hanteerd hierbij de eerder genoemde WOZ waarde van uw woning voor en niet de werkelijke- of verkoopwaarde.

Onderstaande tabel geeft het percentage aan wat uw belastbaar inkomen stijgt door de waarde van uw woning:

huurwaardeforfait 2015

huurwaardeforfait 2015

Bovenstaande cijfers zijn de percentages waarmee u werkt bij het invullen van de belastingaangifte over 2015.

De meeste woningen in Nederland betalen 0,75% huurwaardeforfait. In een rekenvoorbeeld ziet dat er als volgt uit:

De WOZ van uw woning is  E 68.000. U telt dan bij uw inkomen 0,60% van E 68.000 op. Dat is E 408,- Afhankelijk van de hoogste schijf waarin u belast wordt betaald u inkomstenbelasting over deze E 408,-

De WOZ van uw woning is E 225.000. Nu is het huurwaardeforfait 0,75% van E 225.000 = E 1.687,-. Dit bedrag dient u op te tellen bij uw belastbaar inkomen en betaald u dus belasting over.

Het huurwaardeforfait voor een woning boven de “Villagrens” berekent u als volgt:
Stel : WOZ is € 1.500.000. U telt dan bij u belastbaar inkomen op : € 7.875 + 2.05% over € 450.000 (1.500.000 – 1.050.000) = € 9.225. Totaal stijgt uw belastbaar inkomen dus € 17.100

Huurwaardeforfait Historisch

Het huurwaardeforfait is in 2001 ingesteld en de hoogte hiervan schommeld nogal in de loop der jaren.

Hieronder het historisch overzicht van het huurwaardeforfait sinds 2001

huurwaardeforfait historisch
€ 0 € 12.501 € 25.001 € 50.001 € 75.001 boven 
tot tot tot tot tot villagrens villagrens
€ 12.500 € 25.000 € 50.000 € 75.000 villagrens
2016 0% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75%  €  1.050.000 € 7.875 + 2,35%
2015 0% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75%  €  1.050.000 € 7.785 + 2,05%
2014 0% 0,25% 0,40% 0,55% 0,70%  €  1.040.000 € 7.350 + 1,80%
2013 0% 0,20% 0,35% 0,45% 0,60%  €  1.040.000 € 6.360 + 1,55%
2012 0% 0,20% 0,35% 0,45% 0,60%  €  1.040.000 € 6.240 + 1,30%
2011 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.020.000 € 5.610 + 1,05%
2010 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.010.000 € 5.555 + 0,80%
2009 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.000.000 € 5.500 + 0,55%
2008 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.690.909 € 9.300
2007 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.663.636 € 9.150
2006 0% 0,20% 0,30% 0,40% 0,55%  €  1.618.182 € 8.900
2005 0% 0,20% 0,35% 0,45% 0,60%  €  1.458.333 € 8.750
2004 0% 0,30% 0,50% 0,65% 0,85%  €  1.000.000 € 8.500
2003 0% 0,30% 0,50% 0,65% 0,80%  €  1.025.000 € 8.200
2002 0% 0,30% 0,50% 0,60% 0,80%  €  1.000.000 € 8.000
2001 0% 0,30% 0,50% 0,60% 0,80%  €      975.000 € 7.800

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>