BPM

De afkorting BPM staat voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. In de aanschafprijs van een nieuwe auto of motor zit een deel BPM verwerkt. Deze BPM wordt daar bovenop nog eens met 21% BTW belast.

Ook wanneer je een auto importeert uit het buitenland, moet daar bij invoer BPM over betaald worden. Naarmate de auto ouder is, wordt er minder BPM berekend. Auto’s van 25 jaar en ouder zijn bij invoer ook vrijgesteld van BPM.

Bpm berekenen

Op de website van de Belastingdienst kunt u de bpm berekenen.

Bpm personenauto’s

In het verleden werd BPM berekend door middel van een percentage van de catalogusprijs. Dit was 40% van de netto catalogusprijs. Een netto catalogusprijs is de verkoopprijs exclusief BTW.

Stel u koopt een auto van €25.000,- Ex BTW kost deze auto dan €20.661 Van dit bedrag is 40% voor de belastingdienst, oftewel €8.264,-
Totaal betaalt u bij een auto van €25.000 een bedrag van €12.603 aan de belasting. Ruim de helft dus….

Huidige BPM berekening

Tegenwoordig wordt de berekening van BPM bepaalt door de hoeveelheid CO2 uitstoot van een auto. Hoe meer brandstof de auto verbruikt en dus hoe meer CO2 deze uitstoot, des te hoger is de te betalen BPM.
Hiermee wil de overheid de verkoop van zuinige auto’s stimuleren. Voor zeer zuinige auto’s (tot maximaal 88 gram/km CO2 uitstoot) en elektrische auto’s hoeft op dit moment helemaal geen BPM betaald te worden.

Op de site van Autoweek kunt u van elke auto de CO2 uitstoot opzoeken. Met behulp van deze CO2 uitstoot is in onderstaande tabel af te lezen hoeveel BPM er over een auto geheven wordt:

BPM berekenen

Deze tabel is als volgt af te lezen: Wanneer je de CO2 uitstoot van de auto weet kijk je in welke categorie deze valt. De te betalen BPM is het basis bedrag uit deze categorie, vermeerder met het aantal euro’s per extra gram van die categorie.

Rekenvoorbeeld BPM bepaling

U heeft opgezocht dat uw auto 150 gram CO2 uitstoot. Uw auto valt dan in de 3e categorie, van 124 tot 182 gram CO2 uitstoot.
U betaald dan het basis bedrag van €3.780 plus €126 voor elke gram CO2 méér dan 124 gram/km. In dit voorbeeld dus 150-124=26 gram CO2.
U vermenigvuldigd 26 met €26=€3.276
Totaal is het BPM bedrag van deze auto €3.780 + €3.276 = €7.056

Wanneer uw auto 250 gram CO2 uitstoot is het BPM bedrag voor deze auto :
€16.065 + (250-203) x €474 = €16.065 + €22.278 = €38.343

Bpm bestelauto’s en motorfietsen

Voor bestelauto’s wordt de BPM gebaseerd op de netto catalogusprijs en de brandstof. Op dit moment is het BPM-percentage op bestelauto’s 37,7% van de netto catalogusprijs.
Indien de bestelauto op een andere brandstof rijdt dan Diesel krijgt u een korting van €1.283,-
Indien de auto op Diesel rijdt, betaald u een toeslag van €273,-

Wanneer u ondernemer bent en een bestelauto aanschaft die u zakelijk gaat gebruiken, kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling of teruggaaf van de BPM.

De komende jaren gaat de overheid de grenzen nog verder aanscherpen wat betreft de CO2 uitstoot normen. Op dit moment is 1 op de 3 verkochte auto’s een zeer zuinige auto waar geen BPM over betaald hoeft te worden. De verwachting is dat binnen enkele jaren 60% van alle auto’s in de BPM-vrije categorie zullen vallen. De overheid loopt hierdoor teveel inkomsten mis, waardoor zij nog strengere normen zal gaan hanteren betreffende de CO2 emissie