Accijnsverhoging LPG en Diesel

Onze weldenkende regering heeft een nieuwe accijnsverhoging ingesteld voor LPG en Diesel per 1 januari 2014. Op LPG wordt 7 cent extra accijns geheven en op Diesel 3 cent. Inclusief BTW kost LPG vanaf 1 januari 8,5 cent extra en Diesel kost 3,6 cent extra.

Hiermee komen de landelijke adviesprijzen voor LPG en Diesel er als volgt uit te zien:
LPG : €0,93
Diesel : €1,50
(euro-95 : €1,77)

In België zijn de prijzen als volgt:
LPG : €0,71
Diesel : €1,47
Euro-95 : €1,61

In Duitsland zijn de prijzen:
LPG : €0,76
Diesel : €1,34
Euro-95 : €1,64

Het verschil met de buren in brandstof prijzen leidt ertoe dat veel(steeds meer) Nederlanders in de grensstreken zullen gaan tanken bij de buren. Dit zorgt ervoor dat de beoogde extra inkomsten uit de accijnsverhoging niet gehaald zullen gaan worden.

Wat wel behaald gaat worden is het volgende:
Extra inkomsten voor onze buurlanden.
Dalende inkomsten voor alle pomphouders in de grensstreken.

Als tanken in het buitenland steeds aantrekkelijker gemaakt wordt, zullen meer mensen steeds vaker even naar Duitsland of België reizen. Gelijk even de overige boodschappen daar doen en drank en tabak inslaan. Onze regering neemt voor lief (of snapt het domweg niet) dat veel Nederlandse ondernemers en hun werknemers onder druk komen te staan en misschien zelfs werkloos zullen raken.

Het alsmaar ongestraft verhogen van de accijnzen op LPG, Diesel maar ook op tabak en alcohol betekend een daling in onze koopkracht. Onze democratisch gekozen dictatuur zorgt ervoor dat Nederlands langzaam maar zeker steeds verder afbrokkelt. Het aantal werklozen is het hoogst sinds 1985 en het aantal mensen onder de armoedegrens blijft ook gestaag stijgen.

Comments are closed.