Box 2

Box 2 aanmerkelijk belang

Box 2 is bestemd voor de zogenaamde Vennootschapsbelasting. U betaald vennootschapsbelasting als u een aanmerkelijk belang heeft in een Vennootschap. Dit houdt in dat U(eventueel samen met uw fiscale partner) minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap in uw bezit heeft. Over het inkomen uit een aanmerkelijk belang, betaald u 25% belasting.

U betaald inkomstenbelasting over het voordeel dat u behaalt met uw aandelen. Er zijn 2 soorten voordelen:

  • reguliere voordelen, zoals dividend
  • vervreemdingsvoordelen, zoals winst bij verkoop van aandelen

U kunt uw veliezen en persoonsgebonden aftrek aftrekken van het voordeel in box 1. Op deze manier berekent u uw belastbaar inkomen in box 2.

Wat is een aanmerkelijk belang?

De term “aanmerkelijk belang” zegt nog niet echt veel. De belastingdienst spreekt van aanmerkelijk belang wanneer u (eventueel met uw fiscaal partner) minimaal 5% bezut van :

  • de aandelen  in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

In de praktijk is deze regeling het meest van toepassing indien u uw onderneming drijft in de vorm van een BV.

Indien u dus een onderneming drijft in de vorm van een BV, dan zijn de te behalen voordelen belast met 25% dividendbelasting, Het salaris wat u uzelf toekent valt echter gewoon in Box 1 en is dus belast volgens het systeem van de belastingschijven.

Zoals u ziet is het belastingtarief in Box 2 aanmerkelijk lager dan de belastingschijven in Box 1. In Box 2 kunt u echter beperkter gebruik maken van enkele voordelen uit Box 1. Ondernemers in Box 1 hebben oa aftrekmogelijkheden in de vorm van zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Laat daarom uw boekhouder of accountant voor u uitrekenen of u uw onderneming als ZZP-er drijft of als BV.

<<Box 1                                                                                         Box 3>>