Huurverhoging 2014

Jaarlijks worden de prijzen van uw huurwoning verhoogd. De overheid stelt elk jaar een maximaal percentage vast voor deze huurverhoging. Hierdoor wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs van uw woning gereguleerd en wordt er voorkomen dat een huurbaas of woningcorporatie een onredelijke huurverhoging doorvoert.

De hoogte van de huurverhoging wordt bepaald door de hoogte van de inflatie en de hoogte van uw inkomen.

Deze regels voor huurverhoging zijn alleen van toepassing voor “sociale huurwoningen”. Een sociale huurwoning is een woning met een maximale huurprijs van €699,48 per maand. De bedoeling is dat deze sociale huurwoningen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor de lager inkomens. Wanneer u dus een hoger (gezins)inkomen heeft, mag de verhuurder extra huurverhoging in rekening brengen.

Voor 2014 is de huurverhoging als volgt bepaald:

Maximale huurverhoging 2014

De inflatie over 2013 was 2,5%. Dit betekent per 1 juli 2014 een huurverhoging van maximaal:

  • 6,5% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.602.
  • 4,5% (inflatie + 2%) voor inkomens tussen € 34.085 en € 43.602;
  • 4% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.085;

Voor de geliberaliseerde woningen zijn deze regels niet van toepassing. De enige regels dat een geliberaliseerde woning ook slechts één maal per jaar een huurverhoging mag berekenen. Verder is de verhuurder vrij om de hoogte hiervan te bepalen.

Comments are closed.