ouderschapsverlofkorting

Elke ouder van een kind tot maximaal 8 jaar oud heeft recht op ouderschapsverlof.
Ouderschapsverlof is een regeling waar u op eigen kosten gebruik van kan maken. Alle uren welke u minder werkt in de periode van het ouderschapsverlof worden door uw werkgever niet betaald. Om u hier in te compenseren heeft de overheid de ouderschapsverlofkorting in het leven geroepen.

Ouderschapsverlofkorting 2013

Zoals het er nu naar uitziet wordt de ouderschapsverlofkorting door het kabinet-Rutte vanaf 2015 geschrapt. Hier waren in 2012 al plannen voor, maar voor 2013 is de ouderschapsverlofkorting gehandhaafd gebleven. Maar in 2013 en 2014 junt u er nog gebruik van maken.

Hoe werkt ouderschapsverlofkorting ?

Indien u ouderschapverlof opneemt, kunt u voor elk uur dat u niet gewerkt heeft een heffingskorting aanvragen. U doet dit bij het invullen van uw belastingaangifte over het afgelopen jaar. Maakt u dus gebruik van ouderschapsverlof in 2013 en wilt u profiteren van de heffingskorting, dan vraagt u dit aan bij uw belastingaangifte over 2013.

Hoeveel ouderschapsverlofkorting ontvangt u ?

Voor elk niet gewerkt uur tijdens uw ouderschapsverlof kunt u een heffingskorting ontvangen van 4,24 euro. Dit komt neer op de helft van het bruto minimum uurloon.

Omdat je maximaal 26 x je wekelijkse werkuren kan opnemen tijdens ouderschapsverlof, kan je dus maximaal 26 x 40 =1040 uren verrekenen met ouderschapsverlofkorting. In geld uitgedrukt is dat dus maximaal  4410 euro

Er is wel een beperking aan de hoogte van je ouderschapsverlofkorting. Het bedrag van de ouderschapsverlofkorting is maximaal uw belastbaar loon in 2012 min uw belastbaar loon in 2013. Heeft u in 2012 dus 30.000 euro bruto verdient en als gevolg van het ouderschapsverlof verdient u in 2013 25.000 euro, dan kunt u dus maximaal gebruik maken van de heffingskorting.

Maar heeft u een betere baan gekregen in 2013 ten opzichte van 2012. Dan is het mogelijk dat u ondanks dat u minder uren betaald heeft gekregen tijdens het ouderschapsverlof, in 2013 hetzelfde heeft verdient als in 2012. In dat geval kunt u dus geen gebruik maken van de ouderschapsverlofkorting.

Voorwaarden ouderschapsverlofkorting

Om de ouderschapsverlofkorting aan te vragen, heeft u een verklaring van uw werkgever nodig. In deze verklaring moeten de volgende gegevens te vinden zijn:

  • naam, adres en vestigingsplaats en loonheffingennummer van uw werkgever
  • Uw naam en het BSN/sofinummer
  • de periode in het kalenderjaar waarin u ouderschapsverlof heeft gehad
  • het aantal uren in het kalenderjaar dat u ouderschapsverlof heeft gehad

Deze verklaring hoeft u niet mee te sturen met uw belastingaangifte, maar u moet deze wel goed bewaren voor het geval u achteraf een controle op uw aangifte krijgt.