BTW

BTW is de afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde. Bij ondernemers beter bekend als omzetbelasting. Deze belasting is bedoeld als extra inkomstenbron voor de overheid.

BTW verhoogd

Oktober 2012 is het hoge  tarief verhoogd van 19% naar 21%, Hiermee ontvangt de overheid in 2012 1 miljard extra inkomsten en vanaf 2013 4,1 miljard extra inkomsten per jaar. Deze verhoging is in het leven geroepen om de inkomstenderving te dekken als gevolg van de lagere overdrachtsbelasting. Het komt er dus op neer dat 16 miljoen burgers moeten bloeden voor het handjevol huizenkopers…..

De belofte van de overheid was dat de hogere BTW zou worden gecompenseerd met lagere inkomstenbelasting voor de laagste inkomens. Echter is het tarief van de 1e belastingschijf verhoogd van 33% naar 37%. Zie onze pagina belastingschijven voor meer informatie hierover

Omzetbelasting is een heffing opgelegd door de overheid, welke over elke product of elke dienst geheven wordt. Of u nu een schroefje koopt in de bouwmarkt, uw huis laat schilderen of een auto koopt, een deel van de prijs die u afrekent is voor de belastingdienst.

U betaald dus niet alleen belasting over het geld wat u verdiend, inkomstenbelasting, maar u betaald ook belasting over het geld wat u uitgeeft.

BTW Tarief

Er zijn in Nederland 2  tarieven:

BTW

 

 

 

Hoog BTW Tarief 21%

Het hoge tarief is in principe voor alle diensten en producten van toepassing. Dus het arbeidsloon voor uw onderhoudsbeurt bij de garage én alle gebruikte onderdelen worden beide belast met 21% BTW. Ook over uw nieuwe TV, bankstel, horloge of Laptop betaald u 21% belasting.

Laag BTW Tarief 6%

Het lage tarief van 6% is bedoeld voor alle producten die tot de eerste levensbehoeften worden gerekend en waar je niet buiten kan. In tegenstelling tot de producten uit het hoge tarief, welke als luxe-goederen of niet strikt noodzakelijke zaken gerekend worden. De goederen en diensten belast met 6% zijn oa de volgende zaken:

#alle eerste levensbehoeften, zoals eten en drinken en medicijnen
#een aantal arbeidsintensieve diensten zoals kleding- en schoen reparatie en de kapper
#Werkzaamheden aan uw woning en tuin, als de woning ouder dan 2 jaar is.
#digitale, educatieve informatie voor het onderwijs
#openbaar vervoer

Het lage belastingtarief tarief op werkzaamheden aan uw woning is een tijdelijke maatregel uit het “woonakkoord“. Dit is een pakket maatregelen, bedoeld om de woningmarkt weer wat in beweging te krijgen. Hierdoor kunt u dus uw tuin laten bestraten, schilderwerk laten uitvoeren of andere reparatie of renovatiewerkzaamheden aan uw woning laten uitvoeren met 15% belastingkorting.
Let wel op dat de ondernemer dit voordeel aan u doorberekent. Indien de het uurtarief voor de btw verlaging 35 euro was, en de ondernemer rekent nu nog steeds 35 euro per uur, dan gaat het voordeel van 15% dus in zijn eigen zak.

 

Naast de 6% en de 21% belasting tarieven zijn er nog twee andere categorieën. Het 0% BTW tarief en het vrijgestelde BTW tarief. Deze twee sectoren betalen beide geen BTW, maar er is wel een verschil.

0% BTW Tarief

Het 0% tarief is bestemd voor de internationale handel (export) en visserij en internationaal personenvervoer. Bedrijven die werken in deze sectoren hoeven geen BTW te betalen, maar kunnen wel de door hun betaalde BTW terugvragen van de fiscus.

Vrijgesteld van BTW

Een vrij grote groep van diensten is vrijgesteld van BTW. Het verschil met de 0% categorie is dat bedrijven in deze groep de door hun betaalde BTW niet kunnen terugvorderen van de belastingdienst. Dit zijn onder andere bedrijven die iets met onderwijs, sport en cultuur te maken hebben. Hieronder de lijst zoals die door de belastingdienst gepubliceerd wordt.

 • onroerende zaken
 • onderwijs
 • gezondheidszorg
 • financiële diensten en verzekeringen
 • begrafenisondenemers
 • beleggingsgoud
 • collectieve belangenbehartiging
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • fondsenwervende activiteiten
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kansspelen
 • kantines
 • kinderopvang
 • levering roerende bedrijfsmiddelen
 • lezingen, excursies en rondleidingen
 • postdiensten
 • radio en televisie
 • sociaal-culturele instellingen
 • sociale samenwerkingsverbanden
 • sportorganisaties en sportclubs

Geschiedenis van de BTW in Nederland

De BTW is in Nederland in 1969 ingevoerd. Daarvoor was er reeds een dergelijke maatregel, maar het huidige systeem stamt uit 1969. In de loop der jaren is het BTW tarief flink gestegen, soms ook weer wat verlaagd, maar sinds 1 oktober 2012 is de BTW historisch het hoogst. Hieronder een overzichtje van de  tarieven sinds 1969:

BTW tarieven

Historische BTW tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratief gezien zou het voor het bedrijfsleven makkelijker geweest zijn wanneer de overheid deze laatste verhoging op 1 januari had laten ingaan, maar zoals uit de tabel blijkt, heeft d e overheid er vaker voor gekozen de verhoging op 1 oktober in te laten gaan. Uitstel had de overheid in dit geval een verlies van 1 miljard gekost.

BTW Berekenen

Hoe kan je BTW berekenen in de prijs die je betaald? Omdat de prijzen voor consumentengoederen altijd inclusief BTW vermeld worden is het niet direct duidelijk hoeveel BTW u betaald over een goed of dienst. Voor ondernemers gelden andere regels. Die vermelden namelijk altijd wel alle prijzen exclusief de BTW. Dit zie je bijvoorbeeld bij een “groothandel” zoals de MAKRO.

Maar hoeveel geld gaat er nu naar de belasting van uw aankoop?

BTW berekenen is vrij simpel als je de rekenregeltjes kent. In onderstaande voorbeelden laten we zien hoe je van een prijs van een artikel de prijs exclusief BTW berekent en de BTW. Omdat er verschillende tarieven zijn, laten we dit ook met elk tarief zien. Uiteraard is de berekening elke keer hetzelfde, alleen met iets andere getallen. We kunnen BTW berekenen voor het huidige hoge tarief van 21%, het oude hoge tarief van 19% en het lage tarief van 6%.

BTW berekenen 21%

Indien u een tv koopt van bijvoorbeeld €799,-, welk deel hiervan is dan voor de belasting?

Als je het BTW bedrag wil weten, gebruik je het volgende sommetje:

prijs incl BTW / 121 x 21 = BTW

€799 / 121 x 21 = €138,67

Als je de prijs exclusief BTW wil weten gebruik je het volgende sommetje:

prijs incl BTW / 121 x 100 = prijs ex BTW

€799 / 121 x 100 = €660,33

Dus bij een bedrag van €799 is de prijs ex BTW €660,33 en de BTW €138,67

BTW berekenen 19%

Prijs ex BTW = prijs incl BTW / 119 x 100

BTW = prijs incl BTW / 119 x 19

BTW berekenen 6%

Prijs ex BTW = prijs incl BTW / 106 x 100

BTW = prijs incl BTW / 106 x 6

In het bovenstaand voorbeeld van de tv van €799 moet de winkel dus €138,67 afdragen aan de belasting. Het nettobedrag van €660,33 is voor de winkelier.

Afgezien van je dagelijkse boodschappen, welke met 6% belast worden, gaat van elke euro die je uitgeeft 21% direct naar de belasting.
Bovenaan dit artikel hebben we verteld dat de verhoging van 19 naar 21% het rijk jaarlijks 4,1 miljard opleverd. Als 2% dus 4 miljard waard is, dan is 21% dus ruim 40 miljard. Dat is dus het bedrag dat de overheid minimaal binnenhaalt met de omzetbelasting.

Bekijk onze pagina belastingschijven voor meer informatie over ons belastingstelsel.