Auto inkomsten overheid

De overheid geeft elk jaar een flink bedrag uit aan auto en verkeer gerelateerde zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van het wegennet. De verlichting van onze wegen, plaatsen en onderhouden verkeersborden en verkeerslichten. Het bouwen van bruggen, viaducten en tunnels. Maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Uiteraard kosten al deze maatregelen geld, veel geld. Maar staan de uitgaven die de overheid doet met betrekking tot het verkeer in verhouding tot de inkomsten die zij ontvangt van de automobilist?

Auto Belastingen

Welke vormen van inkomsten heeft de overheid als het om onze auto gaat. Deze lijst is behoorlijk lang en vooral zeer lucratief. Als automobilist dragen wij een aardig steentje bij in de rijksinkomsten. Jaarlijks ontvangt de overheid ongeveer 14 miljard euro aan directe-auto belastingen. Daarnaast ontvangt de overheid nog eens ruim 7 miljard aan indirecte-auto belastingen.

Directe Auto Belastingen

De directe auto belastingen zijn de inkomsten die de overheid haalt uit de BPM, Motorrijtuigenbelasting, Brandstof accijnzen en het Eurovignet/belasting zware voertuigen. Hieronder vind u de tabel met de bijbehorende bedragen in miljarden euro’s: auto inkomsten overheid

 Indirecte auto belastingen

Daarnaast ontvangt de overheid nog inkomsten die indirect gelinkt zijn aan het bezit en gebruik van uw auto. Het gaat hier dan vooral om BTW over auto gerelateerde zaken. Dit is BTW over de aanschafprijs, BTW op brandstof accijns, BTW over onderhoudskosten, Assurantiebelasting. Hieronder vindt u de tabel met alle Indirecte auto belastingen: