Accijns

De overheid heft door middel van BTW en accijns belasting op alle producten en diensten die we afnemen. . Het BTW tarief is 6% of 21%. Op de pagina over BTW staat alles over hoe en waarom we BTW betalen.
Maar naast BTW is er nog een andere heffing waarmee de overheid extra inkomsten binnen haalt :

Accijns


Accijns
is een extra heffing, naast de BTW op ander andere frisdrank, alcohol, tabak en brandstoffen. Deze accijns zit in de verkoopprijs van deze producten verwerkt. Wanneer wij deze producten kopen en dus de accijns betalen, draagt de winkelier deze heffing af aan de belastingdienst.

Het verschil met BTW is dat de omzetbelasting altijd een percentage is van de brutoprijs. Er wordt 6 of 21% BTW bij de bruto prijs opgeteld. Accijns is een vast bedrag per eenheid product. In geval van dranken of brandstof dus een vast accijns bedrag per liter. In het geval van tabak is het een vast bedrag per kg of per sigaret.
Accijns betaal je dus per hoeveelheid product, BTW betaal je over de prijs van het product.

Doel Accijnzen

Het heffen van deze extra belasting heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt er door middel van de accijnzen extra inkomsten voor de overheid binnen gehaald. Maar daarnaast dient het nog een tweede doel. Dankzij de accijnzen worden de prijzen van een aantal goederen kunstmatig extra hoog gemaakt. Hierdoor hoopt de overheid het gebruik van deze producten terug te dringen. Dankzij de hoge en nog steeds stijgende accijns op benzine wordt iedereen gestimuleerd minder gebruik van de auto te maken.

Dit geldt ook voor de accijns op alcoholhoudende dranken en tabak. Hiermee moet de consumptie van alcohol en het gebruik van tabak beperkt worden.

Tarieven Accijnzen

We zullen per productgroep een overzicht geven van de te betalen accijnzen. U vindt hier de huidige tarieven, maar ook historische accijnzen. Hierdoor kan je goed zien dat er de afgelopen jaren sterke stijgingen zijn geweest in de te betalen accijnzen.

De uiteindelijke verkoopprijs van een product waar accijns over berekend wordt is als volg:

(Kostprijs fabrikant incl winst en transportkosten + Accijns ) + BTW = verkoopprijs

Voor alle artikelen waar accijnzen over berekend worden, is het grootste deel van de verkoopprijs bestemd voor de overheid.

Accijns Frisdranken

Ook over frisdranken, zoals vruchtensap, limonades en mineraalwater wordt accijns berekend. Het tarief hiervan is sinds 2002 niet meer gewijzigd.

Accijns Frisdrank

Accijns Frisdrank

 

 Accijns Alcoholhoudende dranken

Om het alcoholgebruik te ontmoedigen is het tarief voor de accijnzen over alcoholhoudende dranken een stuk hoger dan het tarief over frisdranken. In de bepaling van de hoogte van de accijnzen, wordt er onderscheidt gemaakt tussen de soort alcoholhoudende drank, zoals bier, wijn of sterke drank en teven bepaald het alcoholpercentage de hoogte van de accijns.

Accijns op Bieren

Accijns Bier

 

Accijns op Wijnen

De accijnzen op wijn zijn weer iets hoger dan die van bieren. Hieronder de tarieven van dit moment en tevens de accijnzen op wijn uit 2002.

accijns op wijnen

 

Accijns op Tabak en Sigaretten

Uiteraard worden er ook accijnzen over tabak en sigaretten geheven. Naast de brandstof een populaire melkkoe voor de overheid. Met ca 3,4 miljoen rokers die gemiddeld 14 sigaretten per dag roken, dus een inkomstenpost van bijna 8,4 miljoen euro per dag. Let wel, dit zijn alleen de accijnzen, hier komt nog de BTW bij.

Hieronder de tarieven voor de accijnzen voor tabak en sigaretten.

accijns op tabak

accijns op tabak

 

accijns op sigaretten

accijns op sigaretten

Op de pagina belastingschijven is meer informatie te vinden over ons belastingstelsel, de belastingschijven, de belasting boxen, heffingskortingen en meer.