Inkomstenbelasting

Iedereen die inkomen heeft betaald hier belasting over. De zogeheten Inkomstenbelasting. Inkomen is niet alleen het salaris wat je verdient. Er zijn meerdere manieren om inkomen te verkrijgen. De belastingdienst heeft alle mogelijkheden tot het verkrijgen van inkomsten verdeeld in 3 groepen, de zogenaamde boxen
 

Inkomstenbelasting verdeeld in 3 boxen

 
  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

U kunt inkomen hebben in 1, 2 of alle 3 de boxen. Hierover is inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief aan inkomstenbelasting dat u moet betalen, is in elke box anders. Door de verschillende vormen van inkomen te scheiden en onder te brengen in boxen wordt de hoogte van de belasting bepaald door het soort inkomen.

Hoeveel inkomstenbelasting?

Omdat u dus belastbaar inkomen kan hebben in elk van de 3 boxen, is het dus ook mogelijk om inkomstenbelasting te betalen in box 1, box 2, box 3. Het totaal aan inkomstenbelasting dat u moet betalen in alle boxen, verminderd u met de heffingskortingen.

Inkomstenbelasting Box 1

Het belastingpercentage over uw belastbaar inkomen in box 1, inkomen uit werk en woning is een stijgend tarief. Als u meer verdient gaat u ook een hoger percentage inkomstenbelasting betalen. Dit wordt gerealiseerd met de zogeheten belastingschijven. Er bestaan 4 belastingschijven, met elk een ander belastingpercentage voor de bijbehorende inkomens grenzen.
Naast belasting, betaald u in de eerste 2 schijven tevens premie volksverzekeringen.

Er bestaat in de eerste twee belastingschijven een verschil in de hoogte van de te betalen belasting voor personen jonger of ouder dan de AOW leeftijd.

Inkomstenbelasting Box 2

Het tarief in box 2 is een vast percentage. U betaald over uw inkomen uit een aanmerkelijk belang 25% belasting.

Inkomstenbelasting Box 3

Het belastbaar inkomen in box 3 betaat uit inkomsten uit sparen en beleggen. Hierover betaald u 30% belasting. U betaald geen belasting over uw spaargeld, maar wel over het rendement op uw spaargeld. Op onze pagina over box 3 leest u uitgebreid hoe dit werkt.