Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn maatregelen van de balastingdienst die het te betalen bedrag aan loonheffing verminderen. Heffingskortingen verlagen dus niet het belastbaar inkomen, zoals aftrekposten dat doen. Nadat de te betalen inkomstenbelasting is berekend, wordt de desbetreffende heffingskorting van de te betalen belasting afgetrokken.

Heffingskortingen

Er zijn totaal 13 heffingskortingen. Hiervan worden 6 heffingskortingen – de zogeheten loonheffingskortingen – zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting  automatisch door uw werkgever op uw loonheffing in mindering gebracht. Hier hoeft u dus zelf niets voor te doen. Dit zijn de volgende kortingen:

 • algemene heffingskorting
 • arbeidskorting
 • ouderenkorting
 • alleenstaande-ouderenkorting
 • jonggehandicaptenkorting
 • levensloopverlofkorting

Een aantal andere heffingskortingen, zoals bijvoorbeeld de ouderschapsverlofkorting dient u wel zelf te regelen. Dit zijn de volgende:

 • de inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • de alleenstaande-ouderkorting
 • de korting voor maatschappelijke beleggingen
 • de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
 • de ouderschapsverlofkorting
 • de doorwerkbonus

Naast de bovenstaande 12 heffingskortingen is er nog 1 tijdelijke maatregel:

 • de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden