Schenken

Schenken is een heel apart hoofdstuk in de belasting regelgeving. Iedereen mag schenkingen ontvangen van een ander maar moet daar dan wel belasting over betalen. Een klein deel van een schenking is belastingvrij.
Wanneer je een schenking ontvangt van ouders is de belastingvrijevoet hoger dan bij een schenking van een ander.

In bepaalde gevallen is een schenking aan een goed doel aftrekbaar. Om belastingvoordeel van een schenking te genieten moet er wel aan strikte voorwaarden voldaan worden.

Één van de voorwaarden voor schenken met belastingvoordeel is dat de organisatie een ANBI geregistreerde instelling is. Op de site van de belastingdienst is na te gaan of de organisatie van uw keuze een ANBI status heeft.
Zo is de stichting Natuur & Milieu bijvoorbeeld een ANBI geregistreerd goed doel waarbij een schenking belastingvoordeel oplevert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>