Arbeidskorting

Naast de Algemene Heffingskorting , heeft u tevens recht op Arbeidskorting. De naam zegt het al, u ontvangt een korting op de door u te betalen belasting indien u inkomen heeft uit arbeid. Dit in tegenstelling tot de Algemene Heffingskorting, waar iedereen met een inkomen recht op heeft.

Wanneer recht op Arbeidskorting?

Inkomsten uit arbeid is winst uit een onderneming, loon of ziektewet-uitkering van uw werkgever. Kort gezegd, als u werkt en daar inkomsten voor ontvangt, heeft u recht op arbeidskorting. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen werk in loondienst of als zelfstandig ondernemer.
Op de site van de belastingdienst kunt u een uitgebreide en exacte lijst vinden wat de belastingdienst verstaat onder arbeidsinkomen.

Inkomsten uit een WW-uitkering, pensioen of AOW worden in ieder geval niet gezien als arbeidsinkomen. Indien u dus één van deze vormen van inkomen heeft, kan daar geen arbeidskorting van de te betalen belasting worden afgetrokken.

Hieronder staat de tabel met de hoogte van de arbeidskorting.
In 2013 is de arbeidskorting maximaal €1.723.

Arbeidskorting 2013 

 

Inkomen            
van tot Arbeidskorting      
  € 8.816 1,827% x arbeidsinkomen    
€ 8.816 € 18.502 € 161 + 16,115% x   (arbeidsinkomen – € 8.816)
€ 18.502 € 40.248 € 1.723        
€ 40.248 € 69.573 € 1.723 – 4% x (arbeidsinkomen   – € 40.248)
€ 69.573 - € 550        

.

Enkele rekenvoorbeelden:

Indien uw inkomen €8.000 bedraagt, ontvangt u 1,827% van €8.000 is €147 arbeidskorting.

Verdient u €15.000 euro, dan kunt u uw arbeidskorting als volgt berekenen:
€15.000-€8.816 = €6.184 x 16,115% = €997 Hierbij telt u €161 op, zodat het totaal aan arbeidskorting €1.158 bedraagt.

Indien uw inkomen ligt tussen €18.502 en €40.248, ontvangt u de maximale arbeidskorting van €1.723

Heeft u een inkomen van €50.000 dan ziet de berekening er als volgt uit:
€50.000-€40.248 = €9752. Dit bedrag x 4% is €390. U ontvangt dan €1.723 – €390 = €1.333 euro arbeidskorting

Verdient u meer dan €69.573 dan ontvangt u slechts €550 aan arbeidskorting.

Net als bij de Algemene Heffingskorting geldt ook hier, dat het te ontvangen bedrag aan heffingskorting nooit hoger kan zijn dan de door u te betalen belasting. Hierbij worden alle heffingskortingen waar u recht op heeft bij elkaar opgeteld. Het totaal van alle heffingskortingen wordt in mindering gebracht van de door u te betalen belasting. Maar indien de heffingskortingen hoger zijn dan de te betalen belasting wordt het saldo 0. U ontvangt dus geen belasting terug.

Op de pagina belastingschijven vind u uitleg hoe de belasting welke er op uw salaris is ingehouden wordt berekend. Op de pagina belastingschijven 2013 staan de belastingtarieven van dit jaar.

Ook de arbeidskorting is door uw werkgever reeds verrekend met het salaris dat u maandelijks ontvangt. Deze arbeidskorting speelt dus geen rol meer bij uw belastingaangifte. Uiteraard moet u de ontvangen arbeidskorting wel vermelden op uw aangifte….

Lees meer over belastingzaken op onze pagina’s over BTW of Accijnzen