Afbraak fiscaal voordeel eigen woning

Heel subtiel en ongemerkt daalt uw fiscaal voordeel van uw eigen woning.

Vanaf 2014 wordt het maximale aftrekpercentage van de door u betaalde hypotheekrente met 0,5% per jaar verlaagd. Dit gaat door tot 2041. Op dat moment zal de hypotheekrenteaftrek nog slechts 38% bedragen.

Maar daarnaast is ook het huurwaardeforfait weer op een historisch hoogtepunt.

Door middel van een rekenvoorbeeld laten we u zien hoe uw voordeel afgeknabbeld wordt.

Stel u heeft een woning met een WOZ waarde van € 250.000. U heeft hierop een hypotheekschuld van € 225.000 met een rente van 4,5%

In 2011 toen het huurwaardeforfait nog redelijk laag was leverde u dat de volgende aftrek op:

Betaalde rente 4,5% van € 225.000 = €  10.125
Huurwaardeforfait : 0,55% van € 250.000 = € 1.375
Aftrekbaar was in 2011 : € 10.125 -/- € 1.375 = € 8.750.
In de hoogste schijf leverde dat een voordeel op van 52% = € 4.550

In 2015 ziet het er als volgt uit:

Betaalde rente : € 10.125
Huurwaardeforfait : 0,75% van€ 250.000 = € 1.875
Aftrekbaar : € 10.125 -/- € 1875 = € 8.250
Belastingaftrek 51% levert een voordeel op van € 4.207

Uw belastingvoordeel op uw woning is € 343 gedaald. Hierbij is geen rekening gehouden met de jaarlijkse stijging van de WOZ waarde.

Indien de WOZ waarde blijft stijgen en de hypotheekrenteaftrek blijft dalen, zal uw fiscaal voordeel over uw eigen woning elk jaar verder afnemen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>