Box 3

Box 3 sparen en beleggen

In Box 3 betaald u belasting over uw vermogen. De belastingdienst ziet oa de volgende zaken als vermogen:

Spaargeld
Aandelen
Tweede woning

Over deze zaken betaald u dus belasting. Een deel van uw vermogen is vrijgesteld.

Vermogen

U betaald belasting over uw vermogen. Het vermogen is de waarde van al uw bezittingen (zoals spaargeld en aandelen) min de schulden. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar uw vermogen op 1 januari. Ook de waarde van uw tweede woning telt hierin dus mee, maar wel met aftrek van uw hypotheekschuld. Heeft u dus een woning met een waarde van €200.000 en een hypotheekschuld van €180.000 dan is uw vermogen dus €20.000

 

Heffingvrij vermogen

Een vast bedrag van het vermogen is vrijgesteld van belasting: het heffingvrije vermogen. Het heffingvrije vermogen in 2013 is € 21.139 per persoon. Als u en uw fiscale partner dus een vermogen hebben van €50.000 dan heeft u een belastbaar vermogen van €50.000 minus 2 x €21.139. Uw belastbare vermogen wordt dan €7.772

Belastingheffing op inkomen uit sparen en beleggen

Bij het berekenen van de verschuldigde belasting houdt de belastingdienst geen rekening met de werkelijk behaalde rendementen, spaarrente, dividenten of verliezen. De belastingdienst rekent met het standaard tarief van 4% rendement.

Hierover wordt 30% belasting geheven. Netto komt dat dus neer op 1,2% belasting over uw vermogen.

Als we aannemen dat het bovenstaand voorbeeld van een vermogen van €50.000 bestaat uit spaargeld. dat u heeft weg gezet tegen 2% rente, ontvangt u hierover per jaar €1000 aan rente. De belasting die u dient te betalen over dit spaargeld is dan 1,2% over €7.772 is €93. Netto heeft u dus een rendement op uw spaargeld van €907 euro.

 

Op de pagina belastingschijven vind u een globale uitleg van de werking van ons belastingstelsel, een overzicht van de belastingschijven, boxen, heffingskortingen en toeslagen.

 

Box 1 >>
Box 2 >>